Du läser här:

Servicelinjen i Surahammar och Ramnäs

Servicelinjen är en busslinje som har fasta tider och en fast rutt.

För att åka med bussen är det enda Du behöver göra att stå på en lämplig plats och vinka till bussen. Kom ihåg att inte stå för nära korsningar och övergångsställen. När Du vinkar stannar bussen och plockar upp Dig. Man behöver inte boka sin resa i förväg. Nolltaxa gäller.

Källbogården vändplanen vid entrén-Hjulmakarvägen-Magnetgatan-Dalavägen-Enbärsvägen-Ellledningsvägen-Västeråsleden-Källbergsvägen-Dalavägen-Västeråsleden-Köpmangatan-Surahammars bstn / jvstn Surahammars centrum-Omvägen-Surahammars centrum-Borevägen-Centralgatan-Sveavägen-Skolgatan-Östeängsvägen Ängsgårdens vårdcentral vänplanen vid entrén-Skolgatan-Nybyggsvägen-Dalskogsvägen-väg 66-Bergslagsvägen-Dammvägen-Servicehuset Städet vändplanen vid entrén

  • samt omvänt samma sträckning

Helgfri måndag-fredag, hålltider, bussen passerar aldrig före angivna tider, däremot ibland några minuter efter angivna tider.

Källbogården, vändplanen entrén 09.30 10.30 11.30
Willys, hållplatserna på Enbärsvägen 09.33 10.33 11.33
Netto, Elledningsvägen/parkeringen 09.35 10.35 11.35
Surahammars busstation/järnvägsstation 09.40 10.40 11.40
Ängsgårdens vårdcentral, vändplanen entrén 09.45 10.45 11.45
Ramnäs, Städet, vändplanen entrén 09.55 10.55 11.55

Ramnäs Städet, vändplanen entrén 09.55 10.55 11.55
Ängsgårdens vårdcentra, vändplanen entrén 10.05 11.05 12.05
Surahammars busstation/järnvägsstation 10.10 11.10 12.10
Netto, Elledningsvägen/parkeringen 10.15 11.15 12.15
Willys, hållplatserna på Enbärsvägen 10.17 11.17 12.17
Källbogården, vändplanen entrén 10.20 11.20 12.10

Varmt välkomna! Surahammars kommun och Björks Buss
Trafikupplysningar, Björks Buss, tfn. 0220-105 29, helgfri måndag-fredag kl 8.00-17.00

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-09-01 15:13

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se