Cisterner

Många befintliga cisterner börjar bli gamla och dåliga. De riskerar då att läcka bensin, olja eller diesel till omgivningen och på så sätt skada mark eller vattentäkter. Alla cisterner med tillhörande rörledningar ska därför regelbundet kontrolleras oavsett om de står inomhus, utomhus eller är i mark.

Besiktningen ska utföras av ett certifierat företag. Den återkommande kontrollen ska göras var 3:e, 6:e eller 12:e beroende på cisternens korrosionsskydd och var den är placerad. Kontrollrapporten från besiktningen ska sparas och kunna visas upp för tillsynsmyndigheten, dvs Bygg- och Miljönämnden.

 
Om du ska installera en cistern utomhus eller i mark ska en skriftlig anmälan göras till Bygg- och Miljönämnden. Anmälningsplikten gäller även för hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområden. Inom dessa områden ska alla cisterner och övriga behållare för brandfarlig vätska ha ett sekundärt skydd, dvs någon form av invallning.

För mera information kontakta miljökontoret.öppnas i nytt fönster

Minal Mistry


, 2018-06-12 15:02

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se