Du läser här:

Adresser och byggnadsregister

Adresser
Kommunen beslutar om namn på gator/vägar och andra allmänna platser, nya adresser och svarar för att adressregister hålls aktuella. En belägenhetsadress anger var en plats finns (byggnadsanknuten) till skillnad mot en postal adress som anger vart posten skall skickas. Belägenhetsadressen är en unik och enhetlig adress till nytta för Posten, Räddningstjänsten, sophämtning, taxi, tidningsutdelning, hemtjänst, varutransporter etc.

Byggnadsregister
På Plan- och Byggkontoret förs också ett byggnadsregister som hålls aktuellt via Lantmäteriverket. Varje byggnad har fått koordinater så att man lätt kan hitta den på en karta.  

Sidan publicerad av: Gunilla Falk
, 2016-08-31 16:35

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se