Du läser här:

Bostadsanpassning

Den som har funktionshinder kan få bidrag för att anpassa sin permanentbostad. Bidrag lämnas till skälig kostnad för åtgärder i och i anslutning till bostaden som är nödvändiga för att ge personer med funktionshinder möjlighet till ett självständigt liv i eget boende.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas till enskild person som äger en bostad för permanent bruk eller som innehar en bostad med hyres- eller bostadsrätt. Om bostaden hyrs i andra hand tas hänsyn till hur lång upplåtelsetiden är.

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag skall sökas hos kommunen på särskild blankettlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. För att kunna söka bostadsanpassningsbidrag skall intyg av arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga med hänsyn till funktionshindret lämnas.

Handläggare av bostadsanpassningsbidrag och särskilda parkeringstillstånd för personer med nedsatt rörelseförmåga:

Jörgen Oderhall
Tf samhällsbyggnadschef
Telefon 0220-390 59

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-04-25 09:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se