Aktuella planer

Här kommer vi att informera om de planer som är ute för samråd eller utställning. Det kan gälla översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser som upprättas enligt plan- och bygglagens regler.

De olika skedena i planprocessen avser att förbättra beslutsunderlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan från alla berörda intressenter, statliga och kommunala myndigheter, fastighetsägare, boende, allmänhet m fl. Alla som har ett väsentligt intresse av planförslaget ska få information och ges möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

För planprocesser i flera steg gäller att synpunkter som lämnas i ett tidigt skede har större chans att bli tillgodosedda än de som kommer in när planen snart ska antas. För mer information om planprocessen, se text under planprocessen.

Planer under programskedet

Antagen plan

__________________________________________

Planer under samrådsskedet

Planer under samrådsskedet

Åhagen

VA-utredning ÅhagenPDF (pdf, 520.7 kB)

Detaljplan för ÅhagenPDF (pdf, 3.5 MB)

Plankarta ÅhagenPDF (pdf, 520.7 kB) 

Ekängen Etapp II (Handelsträdgården) - Ändring av detaljplan

FöljebrevPDF (pdf, 971.5 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 958.9 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 1.2 MB)

PlankartaPDF (pdf, 315 kB)

__________________________________________

Planer med enkelt planförfarande under samrådsskedet

Planer med enkelt planförfarande under samrådsskedet

Upphävande av detaljplan i anslutning till rikvsväg 66, del av Surahammar 9:1, S80D

FöljebrevPDF (pdf, 931.6 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 647.7 kB)

PlankartaPDF (pdf, 3.5 MB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 772 kB)


_________________________________________________________________

Planer under utställningsskedet/granskning

Planer under utställningsskedet

Källbogården

FöljebrevPDF (pdf, 810.9 kB)

PlanbeskrivningPDF (pdf, 1.9 MB)

PlankartaPDF (pdf, 102.9 kB)

SamrådsredogörelsePDF (pdf, 202.3 kB)

FastighetsförteckningPDF (pdf, 831.6 kB)

_________________________________________

Antagna planer

Antagna planer

Fd. Syfabrikenstomten

 

Del av Virsbo

Se länk

Hammarskolan, Surahammar

Se länköppnas i nytt fönster

Kv. Vråken, Surahammar

Se länköppnas i nytt fönster

Bäckhammarskolan, Ramnäs

Se länköppnas i nytt fönster

Området vid Kvarnängsvägen, Virsbo

Se länköppnas i nytt fönster

Långsjön, Surahammar

Se länköppnas i nytt fönster

Sagavägen, Surahammar

Se länköppnas i nytt fönster

Sjön Glåpens norra strand (OB)

Se länköppnas i nytt fönster

Dynabacken, Virsbo

Se länköppnas i nytt fönster

Östra Källberget, Surahammar

Se länköppnas i nytt fönster

Jägargatan-Enebbavägen, Virsbo

Se länköppnas i nytt fönster

Småindustriområde vid Odonvägen (söder om OKQ8)

Se länk 

__________________________________________

Antagna planer med enkelt planförfarande

Antagna planer med enkelt planförfarande
Henrik Hedberg


, 2018-07-19 09:05

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se