Du läser här:

Området vid Kvarnängsvägen, Virsbo

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANTAGANDE, Dp Kvarnängsvägen, PLANKARTA, feb 2012 Model _.pdf 462.7 kB 2012-03-01 07.33
ANTAGANDE, Dp. Kvarnängsvägen, Samtl. Planhandlingar.pdf 3.6 MB 2012-03-01 07.33
ANTAGANDE, Dp. Kvarnängsvägen, ILLUSTRATIONSPLAN.pdf 5.2 MB 2012-03-01 07.33
Fastighetsförteckning, Lm. Dp Kvarängsvägen, juni 2011pd.pdf 47.7 kB 2012-03-01 07.33
LAGAKRAFTBEVIS.pdf 51.9 kB 2012-03-01 07.33
UTSTÄLLNING, Dp Kvarnängsvägen, SAMRÅDSREDOGÖRELSE.pdf 33.4 kB 2012-03-01 07.33
Henrik Hedberg


, 2018-10-03 10:23

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se