Östra Källberget

IllustrationPDF (pdf, 763.7 kB)
PlanbeskrivningPDF (pdf, 657.7 kB)
PlankartaPDF (pdf, 580.5 kB)
GenomförandebeskrivningPDF (pdf, 44.7 kB)
Översikt-KartaPDF (pdf, 505.4 kB)

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-10-03 10:24

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se