Du läser här:

Småindustriområde vid Odonvägen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
ANTAGANDEHANDLING Plankarta, S 91 D .pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2015-07-03 12.20
Tillägg till Plan- o genomförandebeskrivning GRANSKNINGSH.pdföppnas i nytt fönster 226.6 kB 2015-07-03 12.20
Tillägg till planbestämmelser GRANSKNINGSHANDLING_v3.pdföppnas i nytt fönster 183.7 kB 2015-07-03 12.20
UNDERRÄTTELSE GRANSKNING_v2.pdföppnas i nytt fönster 50.5 kB 2015-07-03 12.20
Henrik Hedberg


, 2018-10-03 10:23

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se