Du läser här:

Översiktsplan för Surahammars kommun

Enligt plan- och bygglagen ska varje kommun ha en aktuell kommuntäckande översiktsplan.

Inom Surahammars kommun gäller:

Kontakta kommunen om du vill ta del av den nuvarande översiktsplanen.

Henrik Hedberg
GIS- och Plansamordnare
0220- 390 26

Henrik Hedberg


, 2018-11-28 16:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se