Ny översiktsplan för Surahammars kommun

Kommunfullmäktige har beslutat att en ny översiktsplan för hela kommunen ska tas fram. Politiker och tjänstemän har inlett arbetet och allmänheten kommer också att kunna lämna synpunkter under arbetets gång.

Arbetet med den nya översiktsplanen beräknas vara färdigt under 2019/20.


Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2018-12-05 12:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se