Du läser här:

Samråd för ny översiktsplan Surahammars kommun

Samrådstid 13 maj – 9 augusti 2019


Nu finns ett förslag till ny kommunövergripande översiktsplan. Under samrådstiden är alla välkomna att lämna synpunkter för att förbättra vårt förslag. I översiktsplanen beskrivs hur kommunen planerar att mark- och vatten ska användas i framtiden. Den tar till exempel upp var det kan byggas bostäder, vart det behövs nya cykelvägar, vart det finns området att ta extra hänsyn till, för att skydda, bevara eller utveckla. Översiktsplanen är vägledande för mark- och vattenanvändningen i kommunen och för utveckling av den byggda miljön.

Samrådshandlingarna kommer fysisk att finnas tillgängliga på följande platser:

  • Surahammars kommunhus
  • Surahammars bibliotek
  • Ramnäs utlåningsstation, Städet
  • Virsbo filialbibliotek

Det kommer att genomföras ”öppet hus” möten där du kan ta del av och diskutera planförslaget med tjänstemän och politiker. Dessa möten sker på följande platser och datum:

  • 15 maj klockan 17-19, Virsboskolans matsal, Virsbo
  • 29 maj klockan 17-19, Bäckhammarskolans matsal, Ramnäs
  • 12 juni klockan 17-19, Folkets Hus, Surahammar

 

SAMRÅDSHANDLINGAR

SamrådsbrevPDF (pdf, 121.1 kB)

Samrådsbrev på finskaPDF (pdf, 117.7 kB)

SändlistaPDF (pdf, 147.3 kB)

Ny Översiktsplan - Del 1 PlanförslagetPDF (pdf, 4.6 MB)

Ny Översiktsplan - Del 2 Ställningstagande till allmänna intressenPDF (pdf, 7.9 MB)

 

Sidan publicerad av: Henrik Hedberg
, 2020-05-22 14:56

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se