Du läser här:

Kommunalråd

I Surahammars kommun är kommunalrådet den enda heltidsanställda politikern.
  

Tobias Nordlander (S) är kommunstyrelsens ordförande och har det övergripande politiska ansvaret för angelägenheter såsom ekonomi, utvecklingsfrågor, planeringsfrågor samt svarar för samverkan med andra kommuner. Kommunalrådet representerar också kommunen i relation till regionala och statliga organ.
   

Tobias Nordlander
Namn: Tobias Nordlander
Uppdrag:Kommunalråd och
  Kommunstyrelsens ordförande
Parti:Socialdemokraterna (s)
Tfn:0220 - 392 92
E-post:Tobias Nordlander
Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2018-09-20 15:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se