Du läser här:

Kommunalråd

I Surahammars kommun är kommunalrådet den enda heltidsanställda politikern.
  

Christopher Marlowe (S) är kommunstyrelsens ordförande och har det övergripande politiska ansvaret för angelägenheter såsom ekonomi, utvecklingsfrågor, planeringsfrågor samt svarar för samverkan med andra kommuner. Kommunalrådet representerar också kommunen i relation till regionala och statliga organ.   

Namn:

Christopher Marlowe

Uppdrag:

Kommunalråd och


Kommunstyrelsens ordförande

Parti:

Socialdemokraterna (s)

Telefon:

0220-390 30

E-post:

christopher.marlowe@surahammar.se

Cristian Hidalgo


, 2021-01-04 09:16

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se