Du läser här:

Kommunfullmäktige

Surahammars kommunhus

Kommunfullmäktige är Surahammars kommuns högsta beslutande organ, Surahammars egen "riksdag".

Kommunfullmäktige fastställer mål och riktlinjer för kommunens verksamhet.
De ärenden fullmäktige beslutar om har oftast behandlats i nämnder och styrelser.

De 39 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen.

Kommunfullmäktige sammanträder i kommunhusets sessionssalen. Sammanträdena är öppna för allmänheten.

Mandaten, antalet representanter, för varje parti i kommunfullmäktige fördelas enligt följande:
PartiAntal mandat 
Centerpartiet5 
Folkpartiet2 
Kristdemokraterna1 
Miljöpartiet2 
Moderaterna 5 
Socialdemokraterna15 
Sverigedemokraterna5 
Vänsterpartiet4 
Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2018-09-20 15:01

Läs mer här:

Arbetsordning för KommunfullmäktigePDF (pdf, 45.5 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se