Kallelse till Kommunfullmäktige

Här kan du läsa och skriva ut kallelsen till kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. Till kommunfullmäktige är alla hjärtligt välkomna att sitta och lyssna och följa med i de diskussioner som pågår.

Har du frågor angående kommunfullmäktige kan du kontakta Marie Andersson, sekreterare för kommunfullmäktige, telefon 0220-390 33.

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum måndag den 21 december 2020 klockan 18.00 i Folkets Hus (Gruvan).

Välkommen!


Dagordning samt bilagor

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-12-14 00:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se