Kallelse till Kommunfullmäktige

Här kan du läsa och skriva ut kallelsen till kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. Till kommunfullmäktige är alla hjärtligt välkomna att sitta och lyssna och följa med i de diskussioner som pågår.

Har du frågor angående kommunfullmäktige kan du kontakta Marie Andersson, sekreterare för kommunfullmäktige tfn 0220 - 390 33.

Kommunfullmäktiges nästa sammanträde äger rum måndag 30 oktober 2017 kl. 18.00 i kommunhusets sessionssal.

Välkommen!

Dagordning samt bilagor

Cristian Hidalgo


, 2017-10-21 00:01

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se