Du läser här:

Kommunfullmäktiges presidium

Kommunfullmäktiges ordförande, förste vice ordförande samt andre vice ordförande utgör fullmäktiges presidium.

Fullmäktiges ordförande kallar fullmäktige till dess sammanträden samt föreslår utformning av kallelser och dagordning, dvs. vilka ärenden som skall tas upp samt den turordning i vilken ärendena skall behandlas. Ordförande leder fullmäktigesammanträdena och fördelar ordet enligt fullmäktiges arbetsordning.


Ordförande

Christina Waster Jansson

  Christina Waster Jansson (S)
  Mob 070 - 346 11 51
  E-post till Christina Waster Jansson

    

 Förste vice ordförande

Olle Thorell(S)
Mob 070-307 00 55
E-post till Olle Thorell

   Andre vice ordförande

Johanna Olofsson

  Johanna Olofsson (M)
  Mob 073-984 01 65
  E-post till Johanna Olofsson

   

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2019-06-14 13:08

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se