Kommunfullmäktiges protokoll

Här kan du läsa protokollen från kommunfullmäktiges sammanträden. Om du önskar ta del av någon handling, kontakta Marie Andersson, sekreterare för kommunfullmäktige Tfn 0220 - 390 33.
  

Protokoll 2018

Protokoll 2017

Protokoll 2016


Protokoll 2015


Protokoll 2014


Protokoll 2013

Protokoll 2012

Protokoll 2011


Protokoll 2010


Protokoll 2009


Protokoll 2008


Protokoll 2007

Protokoll 2006

Axel Kjellin


, 2018-03-02 11:15

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se