Du läser här:

Sammanträdesdagar

Surahammars kommunfullmäktige sammanträder en gång per månad och då oftast på en måndag. Sammanträdet börjar kl. 18.00 i den blå sessionssalen, kommunhuset i Surahammar. Tid och plats gäller om inget annat anges i annonsen i VLT, cirka en vecka före sammanträdet.

Sammanträdesdagar 2021PDF (pdf, 82.7 kB)

Välkomna!

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2021-01-04 15:10

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se