Du läser här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen är Surahammars kommuns "regering".

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen fattar även egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, som har 11 ledamöter, är proportionellt sammansatt efter mandatfördelningen i fullmäktige.

Ordförande

Johanna Skottman (S)
Tfn: 0220-392 92
E-post till Johanna Skottman

 

 

 

 

 

Förste vice ordförande

Leif Carlberg (S)

 

                                   Tfn:
                                   E-post till Leif Carlberg


 

 


Text

Andre vice ordförande

Erkki Visti

Erkki Visti(C)
Tfn: 070 - 523 52 38   
E-post till Erkki Visti      


Sidan publicerad av: Therese Kihlander
, 2020-01-10 11:36

Läs mer här:

Reglemente för KommunstyrelsenPDF (pdf, 96.3 kB)

Sammanträdesdagar 2020PDF (pdf, 119.6 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se