Du läser här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen är Surahammars kommuns "regering".

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen fattar även egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, som har 11 ledamöter, är proportionellt sammansatt efter mandatfördelningen i fullmäktige.

Ordförande

Leif Carlberg (S)


                                   Tfn: 0220-392 92
                                   E-post till Leif CarlbergFörste vice ordörande


Christopher Marlowe (S)
Tfn: 0220-390 30
E-post till Christopher Marlowe


Text

Text

Andre vice ordförande

Erkki Visti

Erkki Visti(C)
Tfn: 070 - 523 52 38   
E-post till Erkki Visti      


Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2020-11-25 07:53

Läs mer här:

Reglemente för KommunstyrelsenPDF (pdf, 96.3 kB)

Sammanträdesdagar 2020PDF (pdf, 119.6 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se