Du läser här:

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsen är Surahammars kommuns "regering".

Kommunstyrelsen har ansvar för hela kommunens utveckling. Styrelsen leder och samordnar planering och uppföljning av hela kommunens ekonomi och verksamheter.

Kommunstyrelsen ska bereda och lämna förslag i de ärenden som kommunfullmäktige ska fatta beslut i samt ansvara för att kommunfullmäktiges beslut verkställs. Styrelsen fattar även egna beslut inom sitt ansvarsområde.

Kommunstyrelsen, som har 11 ledamöter, är proportionellt sammansatt efter mandatfördelningen i fullmäktige.

 

Ordförande

Christopher Marlowe (S)
Tfn: 0220-390 30
E-post till Christopher Marlowe


Förste vice ordörande

Leif Carlberg (S)
Tfn: 076-006 47 93
E-post till Leif Carlberg

 

Andre vice ordförande

Erkki Visti

Erkki Visti(C)
Tfn: 070 - 523 52 38   
E-post till Erkki Visti      


Marie Andersson
0220-39033


, 2021-01-07 15:20

Läs mer här:

Reglemente för KommunstyrelsenPDF (pdf, 96.3 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se