Du läser här:

Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAu)

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av en mindre grupp av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet bereder (förbereder) och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträden. I vissa fall har kommunstyrelsen överlåtit beslutsrätten (delegerat) till kommunstyrelsens arbetsutskott, som då kan fatta egna beslut.

Ledamöter i KSAu

Tobias Nordlander (S) Ordf.
Erkki Visti (C)) v.Ordf
Peter Berg (V)
Per Ahlström (M)
Kent Pettersson(Sd)

 

Protokoll 2018

 

Protokoll 2017

 

Protokoll 2016


Protokoll 2015


Protokoll 2014


Protokoll 2013


Protokoll 2012


Protokoll 2011

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2019-01-08 13:01

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se