Du läser här:

Kommunstyrelsens Arbetsutskott (KSAu)

Kommunstyrelsen har ett arbetsutskott som består av en mindre grupp av kommunstyrelsens ledamöter och ersättare. Arbetsutskottet bereder (förbereder) och lämnar förslag till beslut till kommunstyrelsens sammanträden. I vissa fall har kommunstyrelsen överlåtit beslutsrätten (delegerat) till kommunstyrelsens arbetsutskott, som då kan fatta egna beslut.

Ledamöter i KSAu

Leif Carlberg (S) ordförande
Erkki Visti (C) vice ordförande
Peter Berg (V)
Per Ahlström (M)
Kent Pettersson (Sd)

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2020-08-25 09:06

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se