Du läser här:

Kommunstyrelsens ledamöter & ersättare

Ledamöter
Leif Carlberg (S) ordförande
Christopher Marlowe (S) 1:e vice ordförande
Erkki Visti (C) 2:e vice ordförande 
Christina Waster Jansson (S)
Ylva Belin (C)
Peter Berg (V)
Lucas Hed (M)
Per Ahlström (M)
Milton Hvid (Sd)
Kent Pettersson (Sd)
Sven Fallgren (Sd)


Ersättare
Joakim Göransson (S)
Cecilia Östergren (S)
Peter Håkansson (S)
Gunilla Hofferek (C)
Peter Tuike (V)
Ola Olsson (V)
Lise-Lott Johansson (M)
Therese Karlsson (M)
Lars-Göran Bärling (Kd)
Jan Rissanen (Sd)
Stig Pettersson (Sd)
Marie Andersson
0220-39033


, 2020-09-10 07:21

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se