Du läser här:

Kommunstyrelsens ledamöter & ersättare

Ledamöter

Tobias Nordlander (S) ordförande
Johanna Skottman (S) vice ordförande
Patrik Boström (S)
Christina Waster Jansson (S)
Leif Carlberg (S)
Erkki Visti (C)
Eva Björk (C)
Peter Berg (V)
VAKANT (M) 
Yvonne Gmeiner (L)
Stig Pettersson (Sd)

Ersättare

Chatarina Ståhl (S) 
Britt-Inger Fröberg (S)
Cecilia Östergren(S)
Akam Abdi (S)
Anders Tollin (S)
Magnus Åstrand (C)
VAKANT (C)
Peter Tuike (V)
Jimmy Håkans (M)
Morgan Emgardsson (Kd)
Milton Hvid (Sd)

Marie Andersson
0220-39033


, 2018-06-12 14:17

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se