Du läser här:

Medborgarförslag

Du som bor i Surahammars kommun har rätt att lämna medborgarförslag till kommunfullmäktige. Rättigheten gäller alla som är folkbokförda i kommunen, alltså både barn och vuxna. Införandet av medborgarförslag är ett led i arbetet att stärka den lokala demokratin.
 
Förslaget skall vara skriftligt, undertecknat och försett med namnförtydligande. Det ska också finnas adress till förslagsställaren. Förslaget kan undertecknas av en eller flera invånare men inte av föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar. Det är den enskildes delaktighet och inflytande som skall öka.
 
Medborgarförslagen lämnas till kommunhusets receptionen eller skickas som brev. Märk brevet "Medborgarförslag".

Genom att lämna in medborgarförslag godkänner du att vi behandlar personuppgifter enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du via följande länk: GDPRöppnas i nytt fönster.

Kontakta Marie Andersson, sekreterare för kommunfullmäktige tfn 0220-390 33, om du vill veta mer.
  

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-06-14 13:02

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se