Du läser här:

Motioner

Kommunfullmäktiges ledamöter får lämna in förslag, så kallade motioner, till fullmäktige. Dessa bereds sedan av kommunstyrelsen eller annan instans innan fullmäktige tar ställning till vilket svar man skall lämna till den eller de som lämnat in motionen.
  

Axel Kjellin


, 2019-06-14 13:02

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se