Du läser här:

Nämnderna

I Surahammars kommun finns 6 st olika facknämnder. Facknämnderna tillsätts av kommunfullmäktige. Nämnderna ska ha en partipolitisk sammansättning som avspeglar resultatet i det senaste valet till kommunfullmäktige. Under nämnderna finns verksamheter med anställd personal som verkställer politikernas beslut.
Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-01-14 15:33

Läs mer här:

Sammanträdesdagar 2019PDF (pdf, 65.8 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se