Du läser här:

Nämnderna

I Surahammars kommun finns sex olika facknämnder. Facknämnderna tillsätts av kommunfullmäktige. Nämnderna ska ha en partipolitisk sammansättning som avspeglar resultatet i det senaste valet till kommunfullmäktige. Under nämnderna finns verksamheter med anställd personal som verkställer politikernas beslut.

Sidan publicerad av: Therese Kihlander
, 2020-01-10 11:37

Läs mer här:

Sammanträdesdagar 2020PDF (pdf, 119.6 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se