Du läser här:

Barn- & bildningsnämnden

Barn- och bildningsnämnden fullgör kommunens skyldigheter inom det offentliga skolväsendet, till och med eleverna går ut grundskolan. Skolverksamheterna omfattar förskoleverksamhet, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola samt särskola. Barn- och bildningsnämnden ansvarar även för fritidsverksamhet, föreningskontakter, lokalvård, matproduktion, biblioteksverksamhet, badhus med mera


Ordförande

 

Chatarina Ståhl(S)

 


Mobilnr: 070-481 14 40

E-mail till Chatarina Ståhl

  


Vice ordförande

 Akam Abdi (S)

   

Cristian Hidalgo


, 2018-05-26 11:04

Läs mer här:

Reglemente för Barn- & bildningsnämndenPDF (pdf, 81.9 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se