Du läser här:

Barn- & bildningsnämndens ledamöter & ersättare

Ledamöter

Chatarina Ståhl (S) ordförande
Akam Abdi (S) vice ordförande
Kjell Krûger (S)
Maj Andersson (S)
Eva Björk (C)
Yvonne Gmeiner (L)
Johanna Olofsson (M)
Nathalie Holmström (Mp)
Maria Ihrelius-Hvid (Sd)

Ersättare

Seija Blefors Edqvist (S)
Richard Lindblad (S)
Christina Waster Jansson (S)
Johan Henriksson (M)
Gudrun Smeds (C)

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2017-12-27 13:07

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se