Du läser här:

Barn- & bildningsnämndens ledamöter & ersättare

Ledamöter

Chatarina Ståhl (S) ordförande
Akam Abdi (S) vice ordförande
Kjell Krûger (S)
Maj Andersson (S)
Eva Björk (C)
Yvonne Gmeiner (L)
Johanna Olofsson (M)
Nathalie Holmström (Mp)
Maria Ihrelius-Hvid (Sd)

Ersättare

Seija Blefors Edqvist (S)
Richard Lindblad (S)
Christina Waster Jansson (S)
Therese Karlsson (M)
Gudrun Smeds (C)

Marie Andersson
0220-39033


, 2018-07-05 09:04

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se