Du läser här:

Bygg- & Miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för översiktlig planering av mark och vatten innefattande detalj- och översiktsplaner. Nämnden ansvarar även för bygglovsfrågor och frågor inom plan- och byggväsendet.

Miljöfrågorna omfattar frågor kopplade till Miljöbalken, hälsoskyddsfrågor samt livsmedelstillsyn.

Ordförande

Erkki Visti (C)
  Telnr: 070-523 52 38
  E-post till Erkki Visti  


Vice ordförande

  Johanna Skottman(S)

Mobilnr: 0734-055008

E-post till Johanna Skottman 

   

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2018-09-20 15:20

Läs mer här:

Reglemente för Bygg- & MiljönämndenPDF (pdf, 84.3 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se