Du läser här:

Bygg- & Miljönämnden

Bygg- och miljönämnden ansvarar för översiktlig planering av mark och vatten innefattande detalj- och översiktsplaner. Nämnden ansvarar även för bygglovsfrågor och frågor inom plan- och byggväsendet.

Miljöfrågorna omfattar frågor kopplade till Miljöbalken, hälsoskyddsfrågor samt livsmedelstillsyn.

Ordförande

Rickard Lindblad (S)

 Telnr: 0220-392 18
    


Vice ordförande

 Markku Ollila (S)

   

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2019-01-08 15:17

Läs mer här:

Reglemente för Bygg- & MiljönämndenPDF (pdf, 84.3 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se