Du läser här:

Ledamöter & ersättare

Ledamöter

Erkki Visti, ordf. (C)
Johanna Skottman,vice ordf. (S)
Benita With (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Markku Ollila (S)
Zdenka Mardetko (V)
Jimmy Håkans (M)

Ersättare

Richard Lindblad (S)
Alf Olsson (C)
VAKANT (L)

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2018-07-05 09:15

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se