Du läser här:

Ledamöter & ersättare

Ledamöter
Rickard Lindblad (S) ordförande
Markku Ollila (S) vice ordförande
Kim Djursjö (V)
Sönke Rickertsen (C)
Lucas Hed (M)
Milton Hvid (Sd)
Kent Pettersson (Sd)


Ersättare
Chatarina Ståhl (S)
Inga-Lill Ohldin (S)
Lise-Lott Johansson (M)


Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2020-11-02 10:59

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se