Du läser här:

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.


Ordförande

Johanna Skottman (S)

Tel: 0220-392 92
E-mail: Johanna SkottmanVice ordförande

Leif Carlberg (S)

Tel:
E-mail: Leif Carlberg

Ledamöter
Erkki Visti (C)
Johanna Olofsson(M)
Sven Fallgren(Sd)

Ersättare
Ann Augustin (S)
Peter Berg (V)
Milton Hvid (Sd)

Sidan publicerad av: Cristian Hidalgo
, 2020-04-01 13:54

Läs mer här:

Reglemente för KrisledningsnämndenPDF (pdf, 275.3 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se