Du läser här:

Krisledningsnämnden

Krisledningsnämnden har som enda uppgift att enligt lagen om extraordinära händelser leda kommunens arbete vid en kris. Nämnden kan då ta över hela eller delar av uppgifter från andra nämnder som är berörda.


Ordförande

Leif Carlberg (S)

Tel: 0220-392 92
E-mail:Leif CarlbergVice ordförande

Christopher Marlowe (S)

E-mail: Christopher Marlowe


Ledamöter
Erkki Visti (C)
Johanna Olofsson(M)
Sven Fallgren(Sd)

Ersättare
Inge Larsson (C)
Peter Berg (V)
Milton Hvid (Sd)

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2020-12-11 07:45

Läs mer här:

Reglemente för KrisledningsnämndenPDF (pdf, 275.3 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se