Du läser här:

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för stöd riktade till äldre- och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Vidare ansvarar nämnden för områdena kommunpsykiatri, färdtjänst, flyktingmottagande samt sociala sysselsättningen.


Ordförande


Inge Larsson (C)

Telenr: 070-665 45 43
E-mail till: Inge Larsson

  

 


Vice ordförande

Cecilia Östergren (S)

Telenr: 072-326 56 76
E-mail till: Cecilia Östergren

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2020-09-30 15:05

Läs mer här:

Reglemente för SocialnämndenPDF (pdf, 225.3 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se