Du läser här:

Socialnämnden

Socialnämnden ansvarar för stöd riktade till äldre- och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Vidare ansvarar nämnden för områdena kommunpsykiatri, färdtjänst, flyktingmottagande samt sociala sysselsättningen.


Ordförande


Ann Augustin (S) fr.om. 2020-02-01

Telenr: 0220-392 56
E-mail till: Ann Augustin

  

Vice ordförande

Therese Nordlander (S)

Telenr: 0220-391 57
E-mail till Therese Nordlander

Marie Andersson
0220-39033


, 2020-02-19 10:52

Läs mer här:

Reglemente för SocialnämndenPDF (pdf, 225.3 kB)

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se