Du läser här:

Socialnämndens ledamöter & ersättare

Ledamöter

Patrik Boström (S) ordförande
Therese Nordlander (S) vice ordförande
Cecilia Östergren (S)
Richard With (S)
Solveig Johansson (S)
Marianne Lundström (C)
Inge Larsson (C)
Peter Tuike (V)
Marianne Möllerström (L)
Lars-Göran Bärling (Kd)
Marina Hedberg (Sd)

Ersättare
VAKANT(S)
Lars Johansson (S)
VAKANT (C)
Erkki Visti (C)
Tuula Jonasson (V)
Ralf Håkans (M)
Roger Elfving (Sd)

Marie Andersson
0220-39033


, 2018-10-02 11:19

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se