Du läser här:

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.


Ordförande

Christina Waster - JanssonVice ordförande

Yngve Ericsson (S)

Ledamöter
Tuula Jonasson (V)
Lars-Göran Bärling (Kd)
Kent Pettersson (Sd)

Ersättare
Chatarina Ståhl (S)
Kennet Hedlund(S)
Ylva Belin (C)
Conny Johansson (Sd)
Barbro Ådahl (Kd)


Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2020-11-02 11:00

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se