Du läser här:

Valnämnden

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av allmänna val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige, val till Europaparlamentet samt folkomröstningar i enlighet med gällande lagar.


Ordförande

Christina Waster - Jansson

Christina Waster Jansson, Ordf. (S)Vice ordförande

Johanna Skottman (S)

Ledamöter

Yngve Ericsson (S)
VAKANT (C)
Lars-Göran Bärling (Kd)

Ersättare

Chatarina Ståhl (S)
Richard Lindblad (S)
Leif Carlberg (S)
VAKANT(C)
Rodney Ådahl (Kd)


Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2018-07-05 10:21

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se