Du läser här:

Offentlighetsprincipen möjliggör insyn

Den kommunala verksamheten styrs av olika lagar, mål och regler. Offentlighetsprincipen ger dig som kommuninvånare en unik insyn i Surahammars kommuns verksamhet.

Offentlighetsprincipen har gammal hävd i Sverige. Den innebär att allmänheten som huvudregel har fri insyn i olika myndigheters verksamhet. En viktig del av offentlighetprincipen är rätten att ta del av allmänna handlingar. Rätten begränsas av Offentlighets- och sekretesslagen, som har regler som t ex skyddar uppgifter om enskilda personer inom socialtjänsten.

Om man begär att få ta del av en allmän handling har man rätt att få den snabbt, efter högst ett par arbetsdagar. Om man nekas att få del av en allmän handling har man rätt att få ett skriftligt beslut som kan överklagas.

Marie Andersson
0220-39033


, 2019-08-29 13:46

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se