Du läser här:

Överförmyndarnämnden

När en person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten på förslag från överförmyndarnämnden tillsätta en god man eller förvaltare. Det vanligaste är att godman- och förvaltarskap behövs på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Nämnden kan också föreslå förmyndare för underårig.

Överförmyndarnämnden tillsätts politiskt och det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

 

Ledamöter
Leif Carlberg (S)

Ersättare
Mikael Thesslund (S)

 

Handläggare
Martin Drugge
Nibblesbackevägen 9 D
731 85 Köping

Tel: 0221-259 43
Fax: 0221-259 36

Martin Drugge har besökstid i Köping
måndag kl. 13.30-16.00
torsdag kl. 9.00-12.00

Sidan publicerad av: Marie Andersson
, 2019-09-16 08:47

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se