Du läser här:

Överförmyndarnämnden

När en person behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan tingsrätten på förslag från överförmyndarnämnden tillsätta en god man eller förvaltare. Det vanligaste är att godman- och förvaltarskap behövs på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. Nämnden kan också föreslå förmyndare för underårig.

Överförmyndarnämnden tillsätts politiskt och det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.


Ledamöter

Leif Carlberg (S)

Ersättare
Mikael Thesslund (S)

 

Information

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd med överförmyndarkansliet i Köping hanterar godmanskap/förvaltarskap och förmynderskap i Surahammars kommun.

Du hittar mer information på koping.se/godmanlänk till annan webbplats.

Kontakt

Västra Mälardalens överförmyndarnämnd
Telefon: 0221-250 00
E-post: overformyndarnamnden@koping.se

Nibblesbackevägen 9 D
731 85 Köping

Sidan publicerad av: Axel Kjellin
, 2019-11-20 13:27

SURAHAMMARS KOMMUN

För barnens skull

Surahammars kommun | Box 203, 735 23 Surahammar | Telefon 0220-390 00 | Organisationsnummer 212000-2031
Besöksadress: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | E-post: kommunen@surahammar.se