Olet tässä:

Poliitikkojen johtama organisaatio

Surahammarin kunta on poliittisesti johdettu organisaatio. Kansalaisten valitsemat poliitikot - luottamushenkilöt - edustavat kansalaisia ja tekevät päätöksiä yhteiskuntapalvelujen tavoitteista, suunnasta ja laadusta.   Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi. Vaaleissa kunnan asukkaat päättävät kunnanvaltuuston paikkajaosta , joka on kunnan parlamentaarinen elin. Kunnanvaltuusto valitsee luottamushenkilöt kunnanhallitukseen ja lautakuntiin.

Julkisuusperiaate mahdollistaa valvonnan
Kunnallista toimintaa ohjaavat useat lait, tavoitteet ja säännökset. Julkisuusperiaate antaa sinulle kunnan asukkaana ainutlaatuisen mahdollisuuden valvoa kunnan toimintaa.

Ordförandeklubba

Poliittinen johto
Kunnanvaltuusto ja kunnanhallitus muodostavat kunnan poliittisen johdon. Päätösten toimeenpanossa poliittisen johdon apuna ovat virkailijat.

Lautakunnilla on poliittinen vastuu eri alojen toiminnasta. Lautakunnat antavat tehtäviä ja resursseja kunnallisille toiminnoille tai ne ostavat palveluja yksityisiltä toimijoilta. Ne ovat myös vastuussa sekä toiminnan että taloudellisen tuloksen seurannasta.

Surahammarin kunnalla on yhtiöitä, jotka kunta omistaa kokonaan . Kunnalla on osuuksia ja omistajavastuuta myös muissa yhtiöissä, säätiöissä ja yhdistyksissä. Yhtiöiden toimintaa johtavat kunnanvaltuuston valitsemat hallitukset.

Tilintarkastajat valvovat
Kunnan tilintarkastajilla on kunnanvaltuuston antama tehtävä valvoa että kunnanhallitus ja lautakunnat toimivat tarkoituksenmukaisesti ja tehokkaasti. He tarkastavat myös tilien oikeellisuuden.

Ystävyyskunnat

Toisen maailmansodan aikana syntyi ajatus maitten välisestä ystävyyskuntayhteistyöstä. Täten toivottiin, että kuntain välisen yhteistyön kautta voitaisiin voittaa kansojen väliset ristiriidat ja lisätä kansojen välistä ymmärtämystä.

Tämän päivän ystävyyskuntien välinen yhteistyö keskittyy horisonttien laajentamiseen ja tukee kansainvälistä ystävyyttä. Se on erityinen suhde kahden kunnan välillä, jossa on halu jakaa kokemuksia, vaihtaa ideoita, tavata toisiaan ja keskustella yhteisiä ongelmia.

Surahammarin kunnan ystävyyskunnat ovat:

Juupajokilinkki toiselle sivustolle, Suomi
Nore og Uvdallinkki toiselle sivustolle, Norja
Wahlstedtlinkki toiselle sivustolle, Saksa
Tarvastulinkki toiselle sivustolle, Eesti
Kamienna Goralinkki toiselle sivustolle, Puola

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-07-31 08:33

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se