Olet tässä:

Lautakunnat

Surahammarin kunnassa on kuusi lautakuntaa. Kunnanvaltuusto valitsee luottamushenkilöt niihin. Lautakunnissa tulee olla puoluepoliittinen kokoonpano, joka kuvastaa viimekertaisten kunnallisvaalien tulosta. Lautakuntien alaisena toimii henkilökunta joka toimeenpanee poliitikkojen päätökset.

Lapsi- ja koulutuslautakunta

Lapsi- ja koulutuslautakunta täyttää kunnalle asetetut julkiset kouluvelvoitteet siihen asti kun oppilaat lopettavat peruskoulun. Koulutoimintaan sisältyy esikoulutoiminta, esikoululuokat, koululasten päivähoito, peruskoulu sekä kehitysvammaisten erityiskoulu. Lapsi- ja koulutuslautakunnan vastuualueeseen kuuluu myös vapaa-ajantoiminta, yhteydet yhdistyksiin, siivous, kouluruokailu, kirjastotoiminta, uimahallit jne.

Puheenjohtaja Peter Berg (v), puh. 0220 - 392 60

Varapuheenjohtaja 0220Christopher Marlow (S) puh.0220-39000

Jäsenet
 
Lapsi- ja koulutuslautakunnan pöytäkirjat
Tästä voit lukea lapsi-ja koulutuslautakunnan pöytäkirjat. Se on ruotsin kielellä. Jos haluat tutustua tarkemmin johonkin asiakirjaan ota yhteys lautakunnan sihteeriin:
Marie Andersson
Puh. 0220 - 390 33
 

Sosiaalilautakunta

Sosiaalilautakunta vastaa vanhuksille ja toimintarajoitteisille suunnatusta tuesta sekä yksilö- ja perhehuollosta. Lautakunta vastaa edelleen kunnallisesta psykiatriasta, kuljetuspalvelusta, pakolaisten vastaanotosta sekä sosiaalisesta työllistämisestä.

Puheenjohtaja Ann Augustin (s), puh. 0220 - 39256

Varapuheenjohtaja Therase Nordlander

Jäsenet
 
Sosiaalilautakunnan pöytäkirjat
Tästä voit lukea sosiaalilautakunnan pöytäkirjat. Se on ruotsin kielellä. Jos haluat tutustua johonkin asiakirjaan, ota yhteys sosiaalilautakunnan sihteeriin: 
Inger-Marie Carlsen
Puh. 0220 - 39202

Tietyt yksilöitä koskevat asiat ja tiedot ovat salassa pidettäviä.
 

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Rakennus- ja ympäristölautakunta vastaa kokonaisvaltaisesta veden ja maankäytön suunnittelusta, joka sisältää muun muassa asemakaavat ja yleissuunnitelmat. Lautakunta vastaa myös rakennusluvista sekä asemakaava- ja rakennusasioista.
Ympäristökysymyksiin kuuluvat ympäristökaareen liittyvät kysymykset, terveydenhuoltokysymykset sekä elintarvikevalvonta.

Puheenjohtaja Rickard Lindblad (S), puh. 070 - 3661714

Varapuheenjohtaja Markku Ollila (s)

Jäsenet

Rakennus- ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat
Tästä voit lukea rakennus- ja ympäristölautakunnanpöytäkirjat. Se on ruotsin kielellä.  Jos haluat tutustua johonkin asiakirjaan, ota yhteys lautakunnan sihteeriin:
Marie Andersson
Puh. 0220 - 390 33.


Vaalilautakunta

Jäsenet

 
 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-07-31 09:16

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se