Hakemus - tarvittavat asiakirjat

RAKENNUSLUPA

Mitä asiakirjoja tarvitaan rakennuslupaa hakiessa?

Uudisrakentamiseen ja suurempiin laajennuksiin:

 • Hakemus
 • Ilmoitus tarkastusvastaavasta
 • Tekninen selvitys
 • Pohja-, julkisivu- ja osiopiirustukset
 • Asemapiirustus
 • Uudisrakennuskartta
 • Sijaitsevan rakennuksen piirustus jos kysymyksessä on rakennuksen laajentaminen tai            uusiminen
 • Tarkastussuunnitelma kaava- ja rakennuslain mukaan

Kaikki asiakirjat on toimitettava 2 kappaleena.

Rakentaessa uusia pienempiä lisärakennuksia ja pienempiä laajennuksia:

 • Hakemus
 • Pohja-, julkisivu- ja osiopiirustukset
 • Asemapiirustus
 • Tarkastusvastaava kaavoitus- ja rakennuslain mukaan

Kaikki asiakirjat on toimitettava 2 kappaleena.

Kuinka hakemus ja piirustukset on laadittava?
Ilmoituslomake tulee täyttää mahdollisimman täydellisesti. Älä esimerkiksi unohda ilmoittaa katto- ja julkisivumateriaaleja ja niiden värejä.

Piirustukset
Piirustusten tulee olla ammattimaisesti laadittuja, selkeitä ja helppolukuisia. Ei riitä, että laadit itse lopulliset piirustukset ruudulliselle paperille. Rakennuksen suunnittelussa on aina käännyttävä asiantuntujan, tavallisesti arkkitehdin ta rakennusinsinöörin, puoleen.

Pohjapiirustukset, julkisivujen ja osioiden piirustukset on oltava sopivassa mittakaavassa, 1:50 tai 1:100 ovat yleensä sopivia. Pohjapiirustukset on mitoitettava. Laajennuksen ollessa kyseessä asianomaiset osat on merkittävä pohjapiirustukseen alkuperäisestä erottuen. Alkuperäiset maastokorkeudet ja uudet maastokorkeudet on merkittävä näkyviin julkisivupiirustuksiin.

Rakennuksen jokaisen tilan tarkoitus on ilmoitettava. Jokaiseen piirustukseen on merkittävä piirustuksen laatija, kiinteistötunnus, mittakaava ja päivämäärä "Esimerkkipiirustus"PDF (pdf, 96.5 kB).

Asemapiirustus
Asemapiirustuksessa (mahdollinen uudisrakennuskartta uudisrakentamisen ollessa kyseessä) tulee näkyä alkuperäisten ja suunniteltujen lisärakennusten mitat ja etäisyys tontin rajoilta. Lisäksi asemapiirustukseen on merkittävä tiet, tieliittymät ja pysäköintipaikat, oman jätevesilaitoksen ja juomavesikaivon sijainti tai mahdolliset liitäntäkohdat kunnan vesi- ja viemäriverkostoon.

Uudisrakennuskartta
Uudisrakennuskartta tilataan Metria AB:s, Köpingistä, puh 0221 - 722 81.

Tarkastusvastaava
Melkein kaikilla rakennus-, maa- ja purkuprojekteilla pitää olla tarkastusvastaava, (kontrollansvarig), KA. Pientä omakotitalon laajennusta (<15m2) tai katosta, autotallia, ulkorakennusta tai vastaavaa varten ei tarvitse tarkastusvastaavaa. Rakennuslautakunta voi kuitenkin katsoa KA:n tarpeelliseksi myös näissä projekteissa. Tarkastusvastaavalla tulee olla itsenäinen asema rakentajaan nähden, siis että urakoitsija ei voi samalla olla KA, eikä myöskään projektin suorittaja.

Tarkastussuunnitelma
Kaikissa toimituksissa pitää olla tarkastussuunnitelma. Uuden kaavoitus- ja rakennuslain mukaan tulee tarkastusvastaavan ja rakentajan laatia tarkastussuunnitelman, josta näkyy:

 • Mikä tarkastus tehdään
 • Tarkastustapa
 • Tarkastuksen perustiedot, esim piirustukset tai valmistajan ohjeet
 • Kuka tarkastaa
 • Mitä ilmoituksia tehdään rakennuslautakunnalle
 • Mitä työmaakäynteja tulee rakennuslautakunnan tehdä ja koska
 • Miten huolehditaan mahdollisista vaarallisista jätteistä
 • Miten muutokset tehdään varovasti ja niin, että vääristelykieltoa kunnioitettaisin.

Muuta tärkeää tietoa
Tarkista, että hakemusasiakirjat ovat täydelliset, että niissä on oikea kiinteistötunnus ja että hakemuksessa on allekirjoitus ja nimen selvennys. Ellei hakemuksesi ole täydellinen, asiasi käsittely vie pitemmän ajan koska lautakunta joutuu palauttamaan hakemuksesi ja pyytämään siihen täydennystä.

ILMOITUS

Asennus tai huomattava muutos vesi-ja viemärilaitoksessa, tulisijoissa ja savukanaaleissa sekä rakennuksen kantavien osien muutokset vaativat ilmoituksen.

Silloin tulee jättää seuraavat asiakirjat:

 • Ilmoitus
 • Piirustus
 • Ilmoitus tarkastusvastaavasta
 • Tarkastussuunnitelma (kaavoitus- ja rakennuslain mukaan)
 • Rakennepiirustus arviolaskennan kanssa (määrätyissä tapauksissa)
 • Asennuspiirustus (määrätyissä tapauksissa)
 • Tekninen selostus (määrätyissä tapauksissa)
 • Ilmoitus tarkastusvastaavasta (määrätyissä tapauksissa)

Kaikki asiakirjat on toimitettava 2 kappaleena.

Piirustuksesta tulee näkyä:
Mitä asennetaan/muutetaan

Kaikissa asiakirjoissa tulee olla kiinteistötunnus, päiväys ja allekirjoitus. Piirustusten tulee olla selviä ja soveltua arkistovalokuvaukseen.

Informaatio

Tarkastusvastaava

Pääsääntö on, että rakentamisen ja purkamisen yhteydessä tulee olla yksi tai useampi tarkastusvastaava. Yhden tai kahden perheen asuttavan asunnon muutokset eivät vaadi tarkastusvastaavaa.

Tarkastussuunnitelma

Kaikissa toimituksissa pitää olla tarkastussuunnitelma. Uuden kaavoitus- ja rakennuslain mukaan täytyy tarkastusvastaavan ja rakentajan laatia tarkastussuunnitelman, josta näkyy:

 • Mikä tarkastus tehdään
 • Tarkastustapa
 • Tarkastuksen perustiedot, esim piirustukset tai valmistajan ohjeet
 • Kuka tarkastaa
 • Mitä ilmoituksia tehdään rakennuslautakunnalle
 • Mitä työmaakäyntejä tulee rakennuslautakunnan tehdä ja koska
 • Miten huolehditaan mahdollisista vaarallisista jätteistä
 • Miten muutokset tehdään varovasti ja niin, että vääristelykieltoa kunnioitettaisiin

Hakemus lähetetään

Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar

Lisätietoa antaa

Dan Haglund
Rakennustarkastaja/käsittelijä
Puh. 0220 - 390 59
 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2018-07-02 13:39

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se