Maksut

Rakennuslautakunnalla on oikeus periä maksu päätöksistä, jotka koskevat asemakaavatietoja, ennakkotietoja, ehtotietoja, aloitustietoja, lopputietoja, asianpuuttumistietoja ja päätöksiä luvista. Lautakunnalla on myös oikeus periä maksu teknisestä neuvonpidosta, loppuneuvonpidosta, työpaikkakäynneistä, uudisrakennuskarttojen laatimisesta, arkistokelpoiselle paperille laatimista asiakirjoista, tiedoksiannoista ja muista aikaa ja kustannuksia vaativista toimenpiteistä.

Maksun suuruus perustuu kunnanvaltuuston vahvistamiin taksoihin. Maksujen suuruudet vaihtelevat riippuen siitä mitä on tarkoitus rakentaa. Myös hylkäävästä päätöksestä ja peruutetusta hakemuksesta peritään maksu. Rakennustarkastaja antaa pyydettäessä ennakkotiedon maksun suuruudesta.

Valitus
Jos haluat valittaa, ja olet rakennusluvan hakija tai rakennuslupa-asian asianomistaja, voit tehdä valituksen Västmanlandin läänin lääninhallitukseen. Valitus tulee tehdä kirjallisesti. Kirjelmä tulee osoittaa lääninhallitukselle, mutta se lähetetään tai toimitetaan Rakennus- ja ympäristölautakunnalle osoitteeseen:

Surahammars kommun
Bygg- och Miljönämnden
Box 203
735 23 Surahammar
 
Kerro mistä päätöksestä valitat ilmoittamalla diaarinumero, pöytäkirjan pykälä tai päätöspäivämäärä. Ilmoita kuinka haluat päätöstä muutettavaksi ja minkä takia. Liitä mukaan asiakirjat tai jotain muuta, jonka katsot vahvistavan käsitystäsi. Allekirjoita kirjelmä ja liitä mukaan nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi. Jos käytät asiamiestä, tämä voi allekirjoittaa valituksen. Siinä tapauksessa hänen valtakirjansa on liitettävä mukaan.

Jotta valitus voidaan käsitellä, sen pitää tulla Rakennus- ja ympäristölautakunnalle kolmen viikon kuluessa siitä, kun sait päätöksen tiedoksesi. Jos valitus on tullut ajoissa, se lähetetään edelleen lääninhallitukselle, ellei Rakennus- ja ympäristölautakunta itse muuta päätöstä vaatimallasi tavalla.

Lisätietoja antaa

Jan-Erik Mattson

puh. 0220 - 39059


Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-04-27 15:14

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se