Olet tässä:

Suunnitelmat ja fyysinen suunnittelu

Me elämme kaikki yhteiskunnassa, joten se on organisoitava välttääksemme ongelmia ja kaaosta. Suunnittelemalla valitsemme tien tulevaisuuteen. Suunnittelu on demokraattinen prosessi, jonka tarkoituksena on taata kaikille oikeudenmukaiset ja turvalliset olot.

Kunnan kokonaisvaltaisesta suunnitelmasta löytyvät maa- ja vesialueiden käytön pääpiirteet tulevaisuudessa. Sitä voidaan käyttää kunnan tulevan kehityksen visiona ja ohjenuorana kunnan ja muiden viranomaisten päätöksille.

Suunnittelua ja rakentamista säätää Maankäyttö- ja rakennuslaki (Plan och bygglagen, PBL). Kunnilla on niin kutsuttu suunnittelumonopoli. Muihin maihin verrattuna Ruotsissa valtion ohjausvalta on pienempi ja kunnallinen itsemääräämisoikeus suunnittelussa on suurempi. Julkisuus ja demokratia kuuluvat olennaisesti prosessiin. Ne ovat säänneltyjä ja aikaa vieviä. Asianosaisille tarjotaan mahdollisuus yhteisneuvotteluihin ja suunnitelmaehdotukset asetetaan näytteille.

Osoitteet

Kunta päättää katujen/teiden nimistä sekä yleisistä paikoista, uusista osoitteista ja vastaa siitä että osoiterekisteri pidetään ajankohtaisena.

Rakennusrekisteri

Kaavoitus- ja rakennuskonttorissa pidetään myös rakennusrekisteriä, joka pidetään ajankohtaisena Lantmäteriverketin avulla. Jokaisella rakennuksella on koordinaatit, että sen voi helposti löytää kartalta.


Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-01-21 15:42

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se