Olet tässä:

Elintarvikkeet

Kenenkään ei tulisi sairastua ruoasta ja vedestä. Hyvän ruoan tulee olla vaaratonta.

Vastuu siitä, että ruoka täyttää asetetut vaatimukset, kuuluu ensisijaisesti valmistajalle ja myyjälle. Ympäristökonttorin osa on vaalia kuluttajan etuja huolehtimalla elintarviketarkastuksista.

Tarkastamme että ravintolat, ruokalat ja elintarvikemyymälät seuraavat elintarvikealan lakeja. Teemme tarkastuskäyntejä, otamme kokeita ja annamme neuvoja. Käynneillä tarkastamme hygienian, lämpötilat, otamme kokeita mikrobioloogista ja kemiallista tutkintaa varten, sekä katsomme että toiminta seuraa laatutarkkailuaan, n.k. itsevalvontaa (egenkontroll).

Juomavesi

Juomavesi kuuluu meidän tärkeimpiin elintarvikkeisiin, ja sille asetetaan korkeat vaatimukset. Juomaveden tulee olla terveellistä ja bakteeritonta, eikä siinä saa olla muita saasteita. Kaikki vesi kuuluu suureen kiertokulkuun. Vedestä, joka joutuu viemäriisi, tulee ennenpitkään uutta juomavettä.

Surahammars KommunalTeknik AB vastaa Surahammarin vedenottoalueesta ja on Rävnäsin vedenottoalueen päämies.

Kunnan juomavesi täyttää 2018 asetetut säännöt juomavedelle.

Elintarviketoiminnan hyväksyminen

Kaikki toiminta, jossa käsitellään elintarvikkeita, tulee täyttää määrätyt vaatimukset. Samoin tulee kaikilla olla ohjelma, jonka mukaan tehdään itsevalvontaa (egenkontroll).

Kaikenlainen elintarviketoiminta ei vaadi hyväksymistä. Yksinkertainen elintarvikekäsittely vaatii vain rekisteröinnin. Koskee mm tuoreita vihanneksia, perunoita ja marjoja.

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-07-30 16:13

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se