Olet tässä:

Terveyden suojaaminen

Kunnan tehtävänä on ehkäistä sellaista josta on haittaa ihmisten terveydelle. Jos niitä on jo päässyt syntymään, on kunnan tehtävänä poistaa ne. Kyseessä voi olla esimerkiksi melu, sisäilmasto, radon, puulämmitys, hygieniatilat ja uimavesi.

Työ tapahtuu ensi kädessä informaation ja neuvonannon kautta. Tarkastuksia tehdään, jos tulee valituksia. Kiinteistön omistaja tai toimintaa harjoittava vastaa aina lokaaleista, huoneistosta tai toiminnoista. Jos ilmaantuu jotain, joka voi aiheuttaa haittaa terveydelle tulee ensiksi ottaa yhteys lokaalista tai toiminnasta vastaavaan henkilöön.

Jotkut toiminnat vaativat erityisen ilmoituksen ennen kuin niitä saa aloitttaa. Tämä koskee:

- Toimintaa, jossa ammattimaisesti tarjotaan hygieenistä hoitoa jossa on riski veritartuntaan. Koskee toimintoja joissa käytetään leikkausveistä, akupunktuurineuloja, lävistystyökaluja tai muita vastaavanlaisia viiltoon tai pistoon tarvittavia työkaluja.

- Allasuintia joka on yleisesti tarjolla, tai jota moni henkilö käyttää.Uimaallas on suljettu 2017.

- Esikoulua, avointa esikoulua, vapaa-ajankotia, avointa vapaa-ajan toimintaa, esikoululuokkaa, perus-, lukio-, erityis-, saamen tai vapaata koulua, koko maata kattavaa sisäoppilaitosta tai resurssikoulua.

Eri toiminnoilla on eri vaatimukset. Perustana on, että lokaalit/huoneet tulee olla muotoiltu toimintaan sopiviksi mitä koskee materiaalien valintoja ja suunnittelua. Estääkseen tartuntojen leviämistä vaaditaan hyvää hygieniaa.

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-07-30 16:11

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se