Kuntoutus

Surahammarin kunnan kuntoutusryhmään kuuluu 2 työterapeuttia, 2 sairasvoimistelijaa, yksi kuntoutusasistentti sekä yksi lähihoitaja/näkö- ja kuuloneuvoja.

Kotikuntoutusryhmä

  • Kotikuntoutusryhmän tilat ovat Källbogårdenissa, Surahammarin taajamassa.  
  • Ryhmä tarjoaa vanhuksille ja toimintarajoitteisille mahdollisuuden asua kotonaan sairaudesta tai vammasta huolimatta.
  • Ryhmä osallistuu yhdessä kunnan avuntarpeenkäsittelijöiden kanssa hoitosuunnitteluun ennen henkilön sairaalasta kotiuttamista.
  • Ryhmä tarjoaa ohjausta ja koulutusta sekä omaisille että henkilöstölle.

Kotisairaanhoito: Lue tästäavautuu uuteen ikkunaan!

Omassa kodissa toteutettujen toimenpiteiden avulla tehdään mahdolliseksi henkilön pääsy suoraan kotiin sairaalasta. Tarvittaessa voi oleskella jonkin aikaa kunnan lyhytaikais-/kuntoutusosastolla ennen kotiutusta. Ennen kotiuttamista kuntoutuksesta tehdään uusi hoitosuunnitelma ja usein myös kotikäynti.
Harjoittelu/kuntoutus tapahtuu kotona, lyhytaikaisasunnossa tai päiväkuntoutuksessa.

Kotikuntoutusryhmää voidaan myös käyttää vaikka ei olisi ollut sairaalassa. Aloitteen voi tehdä itse tai sen voivat tehdä esimerkiksi omaiset, piirihoitaja, kotipalveluhenkilöstö, avuntarpeenkäsittelijät. Mm voidaan kuntouttaa, neuvoa apuvälineistä tai asunnon sopeuttamisesta.

Lisätietoja saa soittamalla:
Puh. 0220-392 48 lääkintävoimistelija
Puh. 0220-392 96 työterapeutti

Kuntoutusryhmä eritysasunnossa, työterapia ja sairasvoimistelu

Lääkintävoimistelijan ja työterapeutin tehtävänä on:

  • Tarjota mahdollisuus hoitaa itse tehtävät, joista suoriutuvat toimintakyvyn alenemisesta huolimatta
  • Tarjota yksilö- tai ryhmäkohtaista harjoittelua/hoitoa toimintakyvyn säilyttämiseksi.
  • Toimia hoitohenkilöstön konsulttina sekä tarjota jatkuvasti ajankohtaista koulutusta.

Lisätietoja saa soittamalla:
Puh. 0220-390 76 lääkintävoimistelija
Puh. 0220-390 81 työterapeutti
 

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2018-11-05 15:57

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se