Turvahälytin

Toisinaan turvallisuudentunteeseen riittää se, että tietää pystyvänsä hälyttämään apua tarvittaessa. Silloin on mahdollisuus anoa turvahälytintä. Hälytin kannetaan kaulassa tai ranteessa. Se on kytketty omaan puhelimeen.

Hänen, jolle on myönnetty turvahälytin, pitää hälyttimen asennuksen yhteydessä luovuttaa asunnon avain henkilöstölle, jotta henkilöstö pääsee asuntoon mahdollisen hälytyksen sattuessa. Henkilöstölle luovutettua avainta säilytetään erityisessä lukitussa avainkaapissa henkilöstön tiloissa.

On tärkeää, että ilmoittaa, mikäli matkustaa pois pidemmäksi aikaa tai vaihtaa asuntoa. Myös muista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa avun saantiin, täytyy ilmoittaa.

Hakemus
Surahammarin kunnan sosiaalilautakunta on yksinkertaistanut turvahälyttimen hakemusmenetelmää. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikilla yli 75-vuotiailla on oikeus saada turvahälytin. Kunnan avuntarpeenkäsittelijä tekee yhdessä hakijan kanssa siitä päätöksen.

Maksu
Turvahälyttimestä peritään 0-137 kruunun kiinteä kuukausimaksu. Maksu peritään tulojen mukaan. Hälytyksestä tulevat lisäksi tavanomaiset puhelinkulut.

Lisää tietoa saa ottamalla yhteyttä avuntarpeenkäsittelijöihin.

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-18 15:39

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se