Olet tässä:

Suomenkielinen vanhustenhuolto

Surahammarin kunta kuuluu suomen kielen hallintoalueeseen. Se tarkoittaa sitä, että kunnalla on erityisiä velvollisuuksia järjestää vanhustenhuoltoa kokonaan tai osittain suomen kielellä, jos joku hallintoalueella sitä vaatii. Tämä velvollisuus on lakisääteinen.
Laki (2009:724) kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä säätää suomen kielen hallintoalueeseen kuuluvan kunnan velvollisuudet:

"18 §  Hallintoalueeseen kuuluvan kunnan on tarjottava sitä pyytävälle mahdollisuus saada vanhustenhuollossa tarjottava palvelu ja hoiva kokonaan tai osittain henkilökunnalta, joka hallitsee meänkielten, saamen tai suomen."

Surahammarin kunnassa on suomenkielistä henkilökuntaa sekä kotipalvelussa että palvelutaloissa.

Suomenkielistä palvelua:
Jos on kysymyksiä vanhustenhuollosta ja haluat puhua suomea, ota yhteys
Virpi Sieppi, puh. 0220-392 98

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2020-08-04 09:58

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se