Olet tässä:

Vanhustenhuoltomaksut

Kunta perii maksun kotipalvelusta.  Maksu on sama, olipa kyseessä kotipalvelu omassa asunnossa tai erityisasunnossa.

Kunnan on ennen maksun perimistä varmistettava, että on taloudelliset edellytykset suoriutua maksuista. Teemme tämän laskemalla kuinka suuri maksuvarasi on.

Maksun suuruus perustuu sekä saamiesi palvelujen laajuuteen että henkilökohtaisiin taloudellisiin edellytyksiin.

Maksimitaksa

Vuonna 2019 kuukausimaksu on korkeintaan 2089 kr/henkilö.  

Avunsaajalle, joka saa vain palveluluontoisia toimenpiteitä, sovelletaan tuntitaksaa, mikäli se on edullisinta avunsaajalle. Tuntitaksa on 280 kr/avustustunti.
Ateriamaksu on erikseen.

Jos haluaa, ei tarvitse ilmoittaa tuloja ja asumiskustannuksia. Siinä tapauksessa hyväksyy maksimitaksan.

Päätös maksuista

Kunta hakee automaattisesti tiedot yleisestä eläkejärjestelmästä saatavista eläkkeistä ja eläkeläisten asuntotuesta eläkevirastosta (Pensionsmyndigheten). Asuntotuki haetaan itse eläkevirastosta. Tiedot eläkkeestä ja asuntotuesta on saatettu täyttää lomakkeeseen (Inkomst- och hyresförfrågan) jo valmiiksi etukäteen. Muut tulot tulee silloin merkitä lomakkeeseen (esim KPA, SPP tai AMF sekä korkotulot).

Kun olemme saaneet tulo- ja asumiskustannustiedot ja olemme niiden pohjalta tehneet laskelman, saat meiltä maksupäätöksen.

Tietojen antaminen

Kerran vuodessa on velvollisuus toimittaa kunnalle ajankohtaiset tiedot tuloista ja asumiskustannuksista.

On tärkeää muistaa, että on velvollinen välittömästi ilmoittamaan kunnalle muuttuneista olosuhteista, jotka saattavat vaikuttaa maksujen suuruuteen.
 

Maksun suuruuden laskeminen

Maksun suuruutta laskettaessa otetaan huomioon nettotulot, asumiskustannukset ja minimisumma.

Nettotulot
Nettotulot saadaan kun lasketaan yhteen eläke, asumistuki (joka anotaan itse eläkevirastolta), korkotulot ja muut tulot joista vähennetään vero.

Asumiskustannukset
Asuntokustannuksista vähennetään asumislisä.

Minimisumma
On rahasumma, joka on tarkoitettu jokapäiväisiin elinkustannuksiin. Yksinasuvan minimisumma on 5 249 kr/kk. Henkilölle, jolle lähetetään ruoka kotiin tai joka asuu erityisasunnossa, saattaa se olla suurempi. Puolisoiden ja avopuolisoiden minimisumma on 4 435 kr per henkilö ja kuukausi.
 
Nettotuloista vähennetään asumiskustannukset ja minimisumma ja näin lasketaan sinun maksuvarasi.

Jos maksuvarasi on suurempi kuin hoitomaksusi, joudut maksamaan täyden hoitomaksun.
Jos maksuvarasi on pienempi kuin hoitomaksusi, maksat alennetun hoitomaksun. Siten sinulle jää aina rahaa henkilökohtaisia menojasi varten.
Sinun ei kuitenkaan koskaan tarvitse maksaa enempää kuin maksimitaksa.
 

Puolisot ja avopuoliso

Maksun suuruutta laskettaessa puolisoiden tulot lasketaan yhteen ja jaetaan sen jälkeen puoliksi puolisoiden kesken. Koska avustuspäätös koskee kutakin henkilöä erikseen ja toimenpiteiden määrä saattaa vaihdella puolisoiden/avopuolisoiden kohdalla, maksu lasketaan kullekin yksittäiselle henkilölle erikseen. Kumpikin saa siis oman päätöksensä ja laskunsa.
 

Kotipalvelun tilaus

Kotipalvelu tilataan kunnalta. Mikäli kotipalvelu henkilölle aloitetaan ennen kyseisen kuukauden 15. päivää, tältä kuukaudelta peritään täysi maksu. Jos palvelut alkavat 15. päivän jälkeen, niin tällöin peritään puoli kuukausimaksua. Sama sääntö on voimassa kotipalvelun päättyessä: Täysi maksu maksetaan, jos kotipalvelu päättyy 15. päivän jälkeen, muutoin puoli maksua.

Tauko kotipalvelussa

Jos kotipalvelu keskeytyy yli 30 päiväksi yhtäjaksoisesti, maksua ei peritä. Jos tauko kestää 15-30 päivää yhtäjaksoisesti, peritään puoli maksua. Tämä ei ole voimassa mikäli saa vain siivousapua joka kolmas viikko.

Jos tauko tapahtuu varsinaisen siivouksen aikana, tällöin peritään puoli maksua. Tauon käsittäessä kaksi varsinaista siivouskertaa peräkkäin, kuukausimaksua ei peritä.
 

Tasaus

Henkilön muuttaessa omasta asunnosta erityisasuntoon ja hänen saadessaan näin kaksinkertaiset asumiskustannukset, vanhustenhuoltomaksuun saattaa tietyissä tapauksissa saada alennuksen. Sitä voi saada enintään kolmen kuukauden ajaksi. Tästä on tehtävä erillinen hakemus.

Maksut kuntoutuksen ja lomituksen aikana

Mikäli käyttää jo kotipalvelua, kun siirtyy lyhytaikaisasuntoon, ei tarvitse maksaa lisäkustannuksia hoidosta siellä.

Niiltä, joilla ei ole päivittäistä kotipalvelua, kotipalvelu päättyy.

Lyhytaikaisasunnossa olevilta, joilla ei ole kotipalvelua, peritään maksu niiltä päiviltä, jolloin on siellä. Maksu on 67 kr/vuorokausi. Ateriamaksu on erikseen.

Jos sinulla on kysymyksiä tai jos tarvitset apua lomakkeen täytössä, ota yhteyttä:
Kim Andersson, maksunkäsittelijä Puh. 0220 - 393 30

Maksut kunnallisesta kotisairaanhoidosta ja kotikäynneistä

Maksu hyväksytystä kotisairaanhoidosta on 300 kr/kuukausi. Maksu yhdistetään kotiavustuksen maksimitaksan kanssa siten, että jos on sekä kotipalvelu että kotisairaanhoito, niin maksu ei ylitä maksimitaksaa.

Kotikäynneistä veloitetaan 50 kr/käynti. Mikäli tulee useita käyntejä saman vuorokauden aikana otetaan maksu vain ensimmäisestä käynnistä.

Maksimikustannus vastaa perhelääkärivastaanotolla käyntien korkeakustannussuojaa.

Seija Blefors-Edqvist


, 2020-08-04 10:24

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se