Olet tässä:

Kunnallinen kotisairaanhoito

Sairaanhoitajan, työterapeutin tai sairasvoimistelijan tehtävät, jotka ennen hoidettin kodissa, koskien:

* yli 18-vuotiaita henkilöitä
* kaikkia potilaita, jotka kuuluvat terveyskeskukseen, diagnoosista riippumatta
* koko vuorokautta, ympäri vuoden
* sekä hätä- että edeltä suunnitellut käynnit

kuuluvat kunnan vastuualueeseen.

Saadakseen kotisairaanhoitoa/kotikäyntejä sovellutetaan kynnysperiaatetta, siis ettei omin neuvoin tai toisten avulla itse pysty hakeutumaan terveyskeskukseen. Yhteys otetaan omaan terveyskeskukseen ja he välittävät tarvittaessa kontaktin kotisairaanhoitoon.

Kuka vastaa mistä?

Kunnan vastuuseen kuuluu:
* Terveyden- ja sairaanhoito kodissa niille potilaille, jotka on liitetty kotisairaanhoitoon. Hoidon antaa sairaanhoitaja, työterapeutti tai sairasvoimistelija.
* Tilapäisiä kotikäyntejä
* Aloituksenteko ja osallistuminen hoitosuunnitteluun silloin kun tarvetta ilmenee
* Kuntouttaminen kotona
* Asuinympäristön sopeuttaminen ja sopeuttamistarpeen todistaminen
* Apuvälineiden määrääminen ja kokeilu
* Kuntouttaa henkilöitä, joilla on pitkäiakaisia toimintarajoitteita ja tarvitsevat saada uusiutuvia kuntoutusjaksoja

Maakäräjät vastaa:
* Lääkäripanoksista kotikäynneillä

* Panee käyntiin ja osallistuu hoitosuunnitteluun tarpeen vaatiessa

Lisätietoa kunnan kotisairaanhoidosta antaa:

Anette Hansson, tiedottaja, puh 0220 - 392 28
Eva Ståhlberg, aluepäällikkö, puh 0220 - 393 67

Sivun on julkaissut: Seija Blefors-Edqvist
, 2019-07-19 08:38

Läs mer här:

Fler artiklar »

SURAHAMMARIN KUNTA

Lasten takia

Surahammarin kunta | Box 203 735 23 Surahammar | Puhelin 0220-390 00 | Organisaationumero 212000-2031
Käyntiosoite: Hjulmakarvägen 18, Surahammar | Sähköposti kommunen@surahammar.se